สร้างรายงานได้ง่าย ๆ บน Power BI ด้วยอีบุ๊คเล่มนี้

อย่างที่ทราบกันดีถึงสถานการณ์การแพ่รระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้หลาย ๆ ท่านต้องดูแลตัวเองเอยู่กับบ้าน เว้นระยะการเข้าสังคม จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ทางเราเลยได้นำเอกสารประกอบการอบรม Power BI Desktop ที่เราใช้อบรมให้กับลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบันครับ เราได้ปรับปรุงเนื้อหาเป็นครั้งที่ 8 แล้ว เลยนำมาปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดคำอธิบายต่าง ๆ เพิ่มเติมเข้าไปและจัดทำเป็น eBook โดยในเล่มจะมีรูปภาพและอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด ให้สามารถทำตามได้แม้จะไม่ได้มาอบรมกับทางเราครับ โดยในเล่มมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นบท ๆ ดังนี้ครับ

  • บทที่ 1: แนะนำให้รู้จัก Power BI Desktop พร้อมการติดตั้ง Software และรู้จักหน้าตาโปรแกรม Power BI Desktop
  • บทที่ 2: การเชื่อมต่อข้อมูลนำเข้า (Connect to Data) เรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูลสู่ Power BI โดยนำเข้าจาก Text, CSV และ Excel file พร้อมตัวอย่างการเชื่อมต่อ SQL Database
  • บทที่ 3: เรียนรู้การสร้าง Data Model ที่เป็น Best Practise ในการทำ BI Project ว่าควรเป็นอย่างไร, เรียนรู้การแปลงข้อมูล (Query and Transform Data) ด้วย Power Query Editor เช่นการลบคอลัมน์, การเพิ่มคอลัมน์, การเปลี่ยนประเภทข้อมูล, การเปลี่ยนประเภทข้อมูลที่มี Locale มาเกี่ยวข้อง, การ Replace Value, การ Fill Data, การ Pivot Column, การใช้ Group By, การ Combine ข้อมูลทั้งสองแบ และการแปลง Data Model จนออกมาในรูปของ Star Schema ที่เป็น Best Practise ของการทำ BI เป็นต้น
  • บทที่ 4: จัดการ Manage Data Model เช่นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล, การสร้าง Calculate Measures, Calculate Column แบละ Calculate Table ด้วย DAX, การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล PFormat Display) เป็นต้น
  • บทที่ 5: มาสร้างรายงานด้วย Power BI Visualization พร้อมทั้งการสร้าง Hierarchy เรียนรู้การ Drill Down, การกำหนด Interaction ระหว่าง viz บนรายงาน, การสร้าง Hierarchyu บน Dimension Table เป็นต้น
  • บทที่ 6: รู้จักวิธีการ Publish รายงานไปที่ Power BI Service (Collaboration and Sharing) พร้อมการลงทะเบียน Power BI Services เพื่อใช้งาน, รู้จักและสร้าง Dashboard, รู้จักการแชร์ Report และ Dashboard ไปให้ผู้ใช้งานท่านอื่น
  • บทที่ 7: รู้จักวิธีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ User(s) ที่เราแชร์ Report หรือ Dashboard ไปให้ได้ด้วยการใช้ Row-Level Security (RLS)เช่นการสร้าง Role(s) บน Power BI Desktop, การ Assign User(s) ให้กับ Role(s) ต่าง ๆ บน Power BI Service (***เนื้อหาเพิ่มใหม่)
  • บทที่ 8: เรียนรู้การติดตั้ง On-premises Data Gateway แบบติดตั้งใหม่ หรือติดตั้งแบบ Recovery/Migrate จาก On-premises Data Gateway ตัวเก่ามา และการเพิ่ม Datasource ใน Data gateway เพื่อใช้ในการตั้งเวลาอัพเดทข้อมูลของเราตามเวลาที่กำหนด (***เนื้อหาเพิ่มใหม่)

จำหน่ายราคาเล่มละ 1,290.- บาท พร้อมวิดีโอสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างแดชบอร์ดได้ และมี VDO เทคนิคต่าง ๆ อัพเดทให้เสมอครับ

สามารถสั่งซื้อได้ที่นี้ คลิกเลย!!!

ชำระเงินพร้อมส่งสลิปการชำระกลับมาที่ chawalit@asc.co.th หรือ inbox ที่ http://www.facebook.com/ascbi