การชำระเงิน

*** ชำระเงินก่อนการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***

กรุณาทำเช็คในนาม

บจก. แอพพลิเคชั่น โซลูชั่น คอนซัลติ้ง
Application Solution Consulting CO., LTD.

และโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอน)

และอีเมลล์ใบโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวมาที่ narumol@asc.co.th

  • ใบเสร็จสามารถรับได้ในวันอบรมหรือทาง EMS

  • การเลื่อนหรือขอยกเลิกการอบรม จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านใช้สิทธิ์การอบรมไปแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

การหักภาษี ณ. ที่จ่าย

กรุณาออกใบหักภาษี ณ. ที่จ่ายในนาม

บจก. แอพพลิเคชั่น โซลูชั่น คอนซัลติ้ง (สำนักงานใหญ่)
332 ซ.บางบอน 4 ซอย 7 ถ.บางบอน 4 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543052927

ตัวอย่างเช่น

1. กรณีหัก ณ. ที่จ่าย 1% (ส่วนงานราชการ)
ยอดชำระ 6,890.- บาท สำหรับค่าอบรม 6,500.- บาท
[ 6,500 + (6,500 X 7%) - (6,500 X 1%) ] = 6,890.- บาท

2. กรณีหัก ณ. ที่จ่าย 3% (บริษัทเอกชน)
ยอดชำระ 6,760.- บาท สำหรับค่าอบรม 6,500.- บาท
[ 6,500 + (6,500 X 7%) - (6,500 X 3%) ] = 6,760.- บาท