หลักสูตรอบรม Analyzing Data with Power BI

ในปัจจุบันการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Power BI ที่สามารถจะนำเอาข้อมูลที่องค์กรมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านการวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ช่วยให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างแม่นยำ และทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน

   เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการนำเสนอสรุปผลงาน จากเดิมๆให้ทีมงานทำให้ก็ไม่ได้ดั่งใจจะทำเองก็เสียเวลา เวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหก จะสิ้นเดือนอีกแล้ว จะต้องเข้าประชุมอีกแล้วซินะ จะทำอย่างไรให้การประชุมในแต่ละครั้งแตกต่างอย่างมีศักยภาพ เรามี Power BI เครื่องมือดีๆมาช่วยเราทำงาน แต่หากต้องเรียนรู้เองก็อาจจะช้าไปหรือสบสัน มาให้เราช่วยลดเวลาการเรียนรู้ของท่าน

   เพื่อลดระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มาให้เราช่วยลดเวลาการเรียนรู้ของท่าน โดยท่านสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกับเราโดยเนื้อหาในการอบรมจะเป็นการแนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆบน Power BI ซึ่งเป็น Self-Service BI ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้าจนถึงสร้างเป็นรายงานกันดีกว่าไหม?

เนื้อหาในการอบรมจะเป็นการแนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆบน Power BI ซึ่งเป็น Self-Service Business Intelligence ตั้งแต่

 • บทที่ 1: แนะนำให้รู้จัก Power BI Desktop พร้อมการติดตั้ง Software และรู้จักหน้าตาโปรแกรม Power BI Desktop
 • บทที่ 2: การเชื่อมต่อข้อมูลนำเข้า (Connect to Data) เรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูลสู่ Power BI โดยนำเข้าจาก Text, CSV และ Excel file พร้อมตัวอย่างการเชื่อมต่อ SQL Database
 • บทที่ 3: เรียนรู้การสร้าง Data Model ที่เป็น Best Practise ในการทำ BI Project ว่าควรเป็นอย่างไร, เรียนรู้การแปลงข้อมูล (Query and Transform Data) ด้วย Power Query Editor เช่นการลบคอลัมน์, การเพิ่มคอลัมน์, การเปลี่ยนประเภทข้อมูล, การเปลี่ยนประเภทข้อมูลที่มี Locale มาเกี่ยวข้อง, การ Replace Value, การ Fill Data, การ Pivot Column, การใช้ Group By, การ Combine ข้อมูลทั้งสองแบ และการแปลง Data Model จนออกมาในรูปของ Star Schema ที่เป็น Best Practise ของการทำ BI เป็นต้น
 • บทที่ 4: จัดการ Manage Data Model เช่นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล, การสร้าง Calculate Measures, Calculate Column แบละ Calculate Table ด้วย DAX, การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล PFormat Display) เป็นต้น
 • บทที่ 5: มาสร้างรายงานด้วย Power BI Visualization พร้อมทั้งการสร้าง Hierarchy เรียนรู้การ Drill Down, การกำหนด Interaction ระหว่าง viz บนรายงาน, การสร้าง Hierarchyu บน Dimension Table เป็นต้น
 • บทที่ 6: รู้จักวิธีการ Publish รายงานไปที่ Power BI Service (Collaboration and Sharing) พร้อมการลงทะเบียน Power BI Services เพื่อใช้งาน, รู้จักและสร้าง Dashboard, รู้จักการแชร์ Report และ Dashboard ไปให้ผู้ใช้งานท่านอื่น

วิทยากร

 • ชวลิต ภู่สิทธิกุล BI Consultant & Specialist/แอดมินเพจ Thai Power BI User Group

ลักษณะการอบรม

 • อบรมออนไลน์ผ่าน Webex Cisco Webex Meetings
 • ไม่เกิน 5 ท่าน/คลาส

ค่าลงทะเบียน

 • ราคา 6,420 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับหนังสือประกอบการอบรม รวมทั้งไฟล์ตัวอย่างทั้งหมด

การลงทะเบียน

ชำระเงินพร้อมส่งสลิปการชำระกลับมาที่ chawalit@asc.co.th หรือ inbox ที่ http://www.facebook.com/ascbi